Caroline Vander Stichele's Lecture at Night University

Op 15 mei 2024 vond op de Tilburg University Campus de Night University 2024 plaats rond het thema “Feiten & fabels”. Op uitnodiging van BrabantKennis presenteerde Caroline Vander Stichele er haar bevindingen over het thema “Van doemdenken naar toekomstverliefd?” Daarin ging ze met name in op het verband dat wordt gelegd tussen klimaatverandering en de apocalyps en het effect daarvan op de manier waarop we naar de toekomst kijken. Ze wees erop dat er ook een meer hoopvolle manier van kijken bestaat die focust op actievoeren voor positieve verandering. Volgens haar sluiten deze twee manieren van kijken elkaar niet uit, maar vullen ze elkaar veeleer aan.